Създаване на потребителски профил
Моля, попълнете всички полета за да създадете Вашия профил.

 • E-mail:

 • Повторете E-mail-а:

 • Потребителско име:


  Потребителското име трябва да бъде изписано на латиница.
 • Собствено име:


  Собственото име трябва да бъде изписано на кирилица.
 • Фамилно име:


  Фамилното име трябва да бъде изписано на кирилица.
 • Местоживеене:


  Ако населеното място не присъства в списъка, изберете най-близкото за него.
 • Парола:
  Паролата не трябва да съдържа букви на кирилица.
 • Повторете паролата:

 • Телефон за контакти:

 • Език за кореспонденция:
  Изберете език за уведомителните писма.
 •    

 • Валидация

 • Валидационен код:

  Въведете валидационния код от картинката в горното поле.

 • Общи условия

  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ АКАУНТИ В KARTA.BG
                      
  1. Нашето партньорство
   
  1.1. Тези общи условия регламентират отношенията между Екипът на OFRM и потребителите ползващи предлаганите от него навигационни карти и услуги в интернет (софтуер и интернет сайтове). Тук се изясняват подробностите и термините използвани в това сътрудничество.
   
  1.2. Под OFRM ще разбираме официално разработваната, поддържаната и разпространяваната от Екипа на OFRM (или от упълномощените от него юридически и физически лица) навигационна карта на България.
   
  1.3. Под екипа на OFRM разбираме хората, които взимат участие в разработката и официалната поддръжка на продукта OFRM. Официалната поддръжка става само и единствено чрез сайта Karta.bg или чрез посочените там други методи за това. Не се смятат за част от Екипа на OFRM упълномощените от него или от фирма „Геотрейд Иванов” ООД лица или фирми, имащи право да продават продукта OFRM – наречени рисейлъри. Екипът на OFRM не носи никаква отговорност за съветите, препоръките и действията на рисейлърите, които имат отношение към клиентите на OFRM. 
   
  1.4. Passport е услуга принадлежаща и администрирана от екипа на OFRM или от упълномощени от него сътрудници. По-нататък под Passport ще разбираме цялата система от правата, задълженията, услугите и ползите на потребителя, произтичащи от регистрацията му в Karta.bg, както и търговската марка, софтуерът и екипът отнасящи се до услугата. 
   
  1.5. Потребител е всяко юридическо или физическо лице ползващо, която и да е от услугите на Passport и имащо създаден акаунт в системата. При регистрацията си в системата на Passport, потребителите изразяват съгласието си с настоящите правила.
   
  1.6. Ако няма друго допълнително споразумение между Екипът на OFRM и даден потребител, то Passport  се смята за универсално споразумение, което е основно за ползването на услугите в сайта Karta.bg.
   
  1.7. Настоящото споразумение регламентира и определени термини използвани в предлаганите услуги, наричани занапред „условия”.
   
  2. Съгласие с условията
   
  2.1. За да ползвате предлаганите услуги Вие трябва първо да изразите своето съгласие. Разбира се Вие може и да не се съгласите с посочените условия и да откажете регистрацията си в системата.
   
  2.2. Съгласието си с условията може да изразите:

  -  чрез кликване на бутона „съгласен съм с условията” в настоящия документ
  -  чрез даване на съгласие, когато то ви бъде поискано при ползването на някоя услуга 
  -  чрез ползването на услуги на Екипа на OFRM, които не изискват регистрация
   
  2.3. За ползването на някои услуги може да има специфични изисквания. Тези условия ще бъдат описани в общите условия за съответните услуги.
   
  2.4. За някои услуги е възможно да се иска допълнително съгласие и попълването на формуляр.
   
  2.5. Желателно е да разпечатате или съхраните на компютъра си копие от настоящото споразумение.
   
  2.6. В стремежа си да предлага нови и да развива съществуващите услуги и продукти, Екипът на OFRM може да променя условията за ползване на Passport, като своевременно ще уведоми за това регистрираните си потребители на посочените от тях имейл адреси. С изпращането на информацията на посочените адреси считаме потребителите за уведомени. Отговорността за достоверността на посочените имейл адреси и за редовното им проверяване е изцяло на потребителите.
   
  2.7. Като част от настоящото споразумение е и правото на Екипа на OFRM да спира временно или периодично, както и да променя предлаганите услуги без предварително известяване. Потребителите могат да спрат ползването на услугите или да променят данните в своя Passport без да уведомяват за това Екипа на OFRM, като отговорността за това е изцяло на потребителя.
   
  2.8. Екипът на OFRM си запазва правото да ограничава или прекратява регистрациите на някои потребители при определени условия (спам, недоброжелателни действия, нарушаване на общите условия, или общоприетите морални ценности, нарушаване на авторките права). 

  2.9. Всеки потребител има право да регистрира само един акаутнт, и чрез него да използва всичките услуги на системата в различните сайтове, които я поддържат. При наличие на повече от един акаунт регистриран на даден потребител, екипът си запазва правото да блокира или изтрие единия от тях, като евентуалните щети и последствия от това са изцяло за сметка на потребителя. 
   
  3. Ползване на услуги от потребителите
   
  3.1. За достъпа до определени услуги може да се изисква от потребителите да попълнят информация отнасяща се до самите тях (за индентификация и обратна връзка). С попълването на тази информация потребителят потвърждава нейната актуалност.
   
  3.2. Потребителят се съгласява да ползва предлаганите услуги само според описаните права и условия на настоящото споразумение.
   
  3.3. Достъпът до предлаганите услуги става само чрез интерфейса на Karta.bg, освен ако услугата Passport не е лицензирана и от други фирми.
   
  3.4. Потребителят декларира, че няма други очаквания от достъпните с Passport услуги, освен описаните и предлаганите от интерфейса на системата.
   
  3.5. Потребителят декларира, че няма да използва предоставеният му Passport за злоупотреби, да го продава или, да нанася вреди на Екипа на OFRM или трети лица.
   
  4. Пароли и сигурност на акаунта
   
  4.1. Всеки потребител сам носи отговорност за поверителността на паролата и данните, които вписва в своя Passport.
   
  4.2. Ако даден потребител има съмнения за открадната парола или нерегламентиран достъп, то той трябва незабавно да съобщи за това на Екипа на OFRM на адрес: help@karta.bg. Екипът на OFRM не поема отговорност за нанесените щети на потребителя в случай, че той не ги информира за това.
   
  5. Събиране и използване на личната информация
   
  5.1. Предназначението на събираната лична информация е:
  да персонализира търсенето и акаунта на потребителя на базата на заявеното от него; за идентификация на потребителя; за статистика и подобряване на услугите и продуктите; за контакт и обратна връзка, когато съответната услуга го изисква. С ползването на тази услуга и попълването на данните, потребителят изразява съгласието си те да бъдат споделяни и в други услуги предлагани от Екипа на OFRM. Когато попълните заявка за получаване на информация по имейл или изпратите електронна поща на Екипа на OFRM от вашия имейл, фирмата си запазва правото да го използва за обратна връзка с вас. 
   
  6. Събиране на друга информация
   
  6.1. Сайтовете и услугите на Екипа на OFRM използват „кукита”. Това са малки текстови файлове, които съдържат информация за компютъра на потребителя. Използваме два типа „кукита” - постоянни и сесийни. Постоянните се съхраняват в браузъра на потребителя в папка “Cookies” и съхраняват нформацията и след затварянето на браузъра. Информацията в постоянните „кукита” се използва при бъдещите посещения на съответната интернет-страница. Сесийните „кукита” съдържат временна информация, необходима за успошното ползване на сайта и се изтриват след затварянето на браузъра. За нуждите на потребителските сесии може да бъдат използвани и малки стрингове от код в комбинация с „кукитата” наречени „бисквитки”. 
   
  6.2. Предназначението на „кукитата” и „бисквитките” е изключително за подобряване на ползваемостта на сайта и в услуга на потребителите. С изключение на статистическите цели и за подобряване на услугите, Екипът на OFRM няма да използва тази информация за други непозволени от потребителя действия. 
   
  6.3. С оглед на сигурността на системата Екипът на OFRM може да събира със специален софтуер, информация за вътрешно ползване включваща: IP адресите на потребителите, тяхната активност, трафик и опити за неоторизиран достъп. 
   
  6.4. В заключение, Екипът на OFRM може да споделя услугите си и с други фирми и сайтове, като за тях важат посочените горе правила за информацията, сигурността и отношението към потребителите.
   
  7. Конфиденциалност и сигурност
   
  7.1. Екипът на OFRM прави всичко възможно за защитата на личната и публичната информация в системата си от: загуба, увреждане или неоторизиран достъп. Нашите потребители получават сигурност, която се развива във времето и използва надеждни технологии. Въпреки това не са изключени проблеми в системата, които ние ще отстраним по най-бързия възможен начин.
   
  8. Промени в корпоративната структура
   
  8.1. Ако част от услугите и сайтовете достъпни с Passport бъдат продадени на други физически или юридически лица от Екипа на OFRM са възможни промени в настоящото лицензно споразумение. Правоотношенията между Екипа на OFRM и регистрираните потребители се прехвърлят на новия собственик и отговорността за тези промени е изцяло негова.
   
  8.2. Всеки потребител ползващ Passport е съгласен с изложените условия за третиране на личната информация.
   
  9. Съдържание на услугите
   
  9.1. Под съдържание на услугите разбираме цялата съвкупност от: данни, файлове, текст, софтуер, музика, аудио файлове, снимки, видео, графики, или други изображения.
   
  9.2. Правата върху съдържанието може да са или на Екипа на OFRM или на други потребители, които генерират съдържанието на услугите и рекламните линкове. В случаите когато са посочени права, потребителят не може да модифицира, наема, унищожава, продава, разпространява или създава приложения ползващи съдържанието на услугите, освен ако няма изричната писмена договорка с носителя им.
   
  9.3. Екипът на OFRM си запазва правото да актуализира, променя или изтрива съдържанието на услугите. Достъпът до някои данни и услуги може да се филтрира или ограничава за непълнолетни, или само за членове на определена потребителска група.
   
  9.4. Потребителят декларира, че ползва услугите с пълно съзнание за тяхната функционалност и на свой риск. Отговорността за ползването на услугите (създаването, публикуването, редактирането, разпространението на информация, гледането на видео и слушането на аудио) в рамките на тяхната функционалност както и отношението на тези действия към потребителя, Екипа на OFRM или трети лица е изцяло на негова.
   
  10. Права
   
  10.1. Правата върху патентите, функционалността, графичните изображения, наименованията, домейните и идеите на услугите е на Екипа на OFRM или на юридическите и физически лица с, които фирмата има лицензни договори. Това се отнася конкретно за предлаганите от Екипа на OFRM услуги достъпни чрез Passport (независимо от това дали някъде някои предлага сходни по функционалност услуги и независимо дали те са регистрирани и патентовани). 
   
  10.2. Част от информацията до, която осигурява достъп Passport може да е конфиденциална за Екипа на OFRM или други потребители на системата, което задължава всеки притежател на Passport да я съхранява и пази. Потребителят декларира, че е съгласен с посочените условия. 
   
  10.3. Без писменото разрешение на Екипа на OFRM никой не може да ползва: запазените марки, патентите, графичните изображения, домейните и други компоненти на услугите, обект на авторско право.
   
  10.4. Всеки, които притежава писмено разрешение за ползването на марките на Екипа на OFRM декларира, че е съгласен с терминологията на услугите в споразумението и няма да ги използва извън този контекст. Екипът на OFRM си запазва правото периодично да актуализира или променя това споразумение.
   
  10.5. Всеки потребител на Passport декларира, че ще опазва и няма да уронва престижа на търговските марки на Екипа на OFRM.
   
  10.6. Сорс кодът и дизайна на приложенията на Екипа на OFRM също са обект на авторско право и всеки опит за копиране, модифициране или увреждане е незаконен. Освен в случаите, когато това не е изрично договорено с писмено разрешение от Екипа на OFRM.
   
  11. Лиценз на Passport
   
  11.1. Passport ви дава достъп, права и лиценз за ползване на интернет базираните услуги и софтуер на Екипа на OFRM и лицензираните партньори. Лицензът на Passport е актуален само в контекста на настоящото споразумение и важи за регистрираното лице, той не може да се преотстъпва (в случай на преотстъпване на трети лица отговорността е изцяло на името на регистранта).
   
  11.2. Passport не ви дава право да ползвате услугите на Екипа на OFRM извън регламентираните за това правила, права и интерфейси. В случай на нерегламентиран достъп или опит за достъп до услугите в системата с цел: модифициране, изтриване или кражба на информация, както и нарушаване на нейната функционалност, Екипът на OFRM си запазва правото да потърси отговорност от съответния потребител като ограничи достъпа му до системата или по съдебен път (ако е налице престъпление според закона, или са нанесени финансови или морални щети).
   
  11.3. За модифициране интегриране или промяна на функционалността на системата е нужно издаването на писмен лиценз от Екипа на OFRM.
   
  12. Лиценз за потребителя
   
  12.1. Чрез публикуването, коментирането и модифицирането на съдържание в системата, според настоящия регламент и правилата за ползване, потребителят приема общите условия. Никой потребител не може да претендира за авторски права  или някакво възнаграждение, освен ако това не е договорено предварително 
  с писмено споразумение.
   
  12.2. Потребителят се съгласява съдържанието достъпно с Passport да бъде достъпно и лицензирано от други фирми и организации имащи договор с Екипа на OFRM. Целта на подобно сътрудничество е разширяването на разнообразието и подобряването на качеството на предлаганите с Passport услуги в полза на потребителя.
   
  12.3. В процеса на предлагане на услугите Екипът на OFRM може: 
  (а) да дистрибутира съдържанието в публични мрежи и медии, 
  (б) да променя и модифицира функционалността и съдържанието на услугите - с цел адаптирането им към нови преносни среди, устройства и медии.
   
  12.4. Потребителят декларира, че има правата и е в състояние да спазва настоящото споразумение.
   
  13. Обновяване на софтуера
   
  13.1. Софтуерът, който използва потребителят може периодично да се обновява през интернет. Целта на подобни действия е подобряване на качеството, отстраняване на грешки и добавяне на нови функционалности и услуги. Потребителят декларира, че е съгласен с тези действия и няма да ги възпрепятства.
   
  14. Прекратяване на споразумението
   
  14.1. Настоящото споразумение е с неограничен период освен в случаите, когато не е уговорено друго.
   
  14.2. Ако желаете да прекратите акаунта си за Passport трябва да изпратите имейл на адрес help@karta.bg, в който да потвърдите желанието си. Достъпът и личните данни в акаунта на потребителя ще бъдат изтрити. Потребителят декларира, че се отказва от всичките ползи и права, които му дава услугата Passport и няма да претендира за тях и за евентуалните пропуснати ползи и вреди в бъдеще произтичащи от прекратяването на неговия Passport, по какъвто и да е начин. 
   
  14.3. Екипът на OFRM може по всяко време да прекрати или ограничи правата на Passport на потребител ако същият нарушава настоящото споразумение.
   
  14.4. Когато дадено споразумение се прекрати, всичките правни и партньорски взаимоотношения между Екипът на OFRM и въпросния потребител се считат за приключени.
   
  15. Отговорности и гаранции 

  15.1. Ползването на Passport и услугите достъпни чрез него не ви гарантира, че:
  (а) изискванията на услугата ще бъдат във вашите възможности и способности
  (б) ще ползвате услугите безгрешно и без прекъсване
  (в) информацията, която ползвате ще бъде точна и безгрешна
   
  16. Реклама 

  16.1. Някои от услугите може да съдържат и рекламна информация и да показват рекламно видео, аудио или банери. Тези реклами може да са таргетирани в контекста на предлаганата услуга и се смятат за част от цялата система. Екипът на OFRM не носи отговорност за съдържанието на линковете към, които насочват рекламите.
   
  16.2. Съдържанието и броя на рекламите и съпътстващите ги услуги се променят във времето без уведомяване на потребителя.
   
  16.3. С приемането на настоящото споразумение потребителят дава съгласието си Екипът на OFRM да разполага рекламно съдържание където сметне за добре в достъпните чрез Passport услуги. Изборът и отговорността за активирането на рекламните линкове е изцяло на потребителя.
   
  17. Друго съдържание 

  17.1. Услугите може да съдържат хиперлинкове до други сайтове, услуги или ресурси непринадлежащи на Екипа на OFRM. Контролът върху съдържанието на тези линкове е изцяло на техните автори и собственици. Правилата и условията за ползване на това съдържание е обект на техните общи условия.
   
  17.2. Екипа на OFRM не носи отговорност за загубата на информация или последствията за потребителя, които могат да възникнат от съдържанието, приложенията, софтуера или рекламите достъпни от външни линкове. 
   
  18. Промени в лицензното споразумение 

  18.1. Екипът на OFRM може да променя лицензното споразумение, като промените влизат в сила след актуализирането им на този адрес.
   
  18.2. Всеки потребител ползващ услугите достъпни с Passport след промените в споразумението се смята за приел новите условия.
   
  19. Други лицензни споразумения 

  19.1. При ползването на услугите е възможно да се ползват услуга или софтуер, които са собственост или са защитен от авторските права на други физически или юридически лица. Ако не е посочено друго, ползването на този софтуер или услуги е изцяло в правомощията на лицензното споразумение на техния собственик. 
   
  19.2. Страни по лицензното споразумение са Екипът на OFRM и лицензираните му партньори от една страна и потребителите на Passport от друга.
   
  19.3. Настоящото споразумение е в синхрон с българското и европейско законодателство. Двете страни декларират, че възникналите неточности и спорове ще бъдат решавани в рамките на етичност, добронамереност и взаимно разбирателство. В случаите когато се наложи даден казус може да бъде отнесен към съдебните органи.
   
  Приветстваме ви за новите възможности, които ви дава вашата регистрация!


  УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА НА OFRM GEOTRADE

  1. Успешната регистрация в сайта karta.bg на вашата карта OFRM Geotrade Ви гарантира, че закупеното от вас копие на картата е напълно легално и лицензирано.

  2. Всеки потребител има право да регистрира само един акаутнт в Karta.bg, и в него да регистрира всичките лицензи за картите, които притежава. Броят за регистриране на лицензи в един акаунт е неограничен.

  3. При наличие на повече от един акаунт, който е регистриран на даден потребител, екипът на karta.bg си запазва правото да блокира или изтрие единия, като евентуалните щети и последствия от това са изцяло за сметка на потребителя.

  4. Само потребители с регистрирани в настоящия сайт лицензи на OFRM Geotrade имат право не двугодишна безплатна поддръжка от екипа на Karta.bg. 

  5. Безплатната двугодишна поддръжка и правото за получаване на обновления на картата през този период се отнася само и единствено за версиите на OFRM Geotrade, които предлагат тази опция. Възможно е да има версии на картата, които се предлага в промоция или на преференциална цена, които да предлага съкратен срок или липса на безплатна поддръжка и обновления. При подобни случай екипът на OFRM Geotrade си запазва правото да изисква допълнително заплащане в случай, че даден потребител реши да се възползва от двугодишна безплатна поддръжка на картата. Потребителят е длъжен при покупката да се информира за опциите, които предлага закупуваната от него версия на OFRM Geotrade. 

  6. Продажбата на версии на OFRM Geotrade, които са с намален период за безплатна поддръжка и обновления или изобщо не включват такъв, става само и единствено с разрешението на екипа на OFRM Geotrade. Никой търговец или представител на разработващия екип не може да продава подобни версии без официално писмено разрешение за това от екипа. В случай, че даден потребител има съмнение за нарушаване на горното условие, то той е длъжен да уведоми незабавно за това екипа на OFRM Geotrade.

  7. Екипът на OFRM Geotrade не е задължен по никакъв начин да компенсира потребители, които са закупили нелицензирани версии на OFRM Geotrade или, с различни от официално обявените и описани в www.karta.bg характеристики на продукта OFRM Geotrade без разрешението на разработващия екип. Потребителят е длъжен при покупката да се информира за опциите, които предлага закупуваната от него версия на OFRM Geotrade. В подобни случай, когато има недобросъвестни търговци, подвеждаща информация, или измама – потребителят е длъжен да търси правата си по законово установения ред. В подобни случай екипът на OFRM Geotrade може да съдейства, ако своевременно бъде уведомен за това от потребителя.  

  8. Срокът за ползване на безплатната поддръжка на картата зависи от типа на закупеното устройство, като това изрично е отбелязано със стикер на кутията му и е описано в съпътстващата документация. Потребителите могат да увеличат срока на поддръжка на картата си само по официално обявените от екипа на OFRM Geotradeначини за това.

  9. Безплатната поддръжка на OFRM Geotrade става само и единствено от сайта www.karta.bg и от упоменатите там начини.

  10. Екипът на OFRM Geotrade си запазва правото да изисква заплащане, когато даден клиент изисква съдействие или обновление на картата по начин различен от този, упоменат на сайта www.karta.bg.

  11. За да се възползвате от двугодишната безплатна поддръжка трябва да регистрирате вашата карта OFRM Geotrade  в срок до 90 дни от покупката й. Пропускането на този срок може да доведе до намаляването на срока на поддръжката или до пълната й загуба.

  12. Екипът на Karta.bg си запазва правото да изисква документ, удостоверяващ покупката на легално копие на OFRM Geotrade от потребителите, които са пропуснали посочения 60-дневен срок, за да се намери максимално удовлетворяващия двете страни вариант за поддръжка. При отказ или непредоставяне на такъв документ потребителят може да изгуби своя лиценз за безплатна двугодишна поддръжка.

  13. Потребителят е длъжен да изисква при покупката (касова бележка или гаранционна карта) и да съхранява документ, който да удостоверява закупуването на устройство или информационен носител с копие на OFRM Geotrade от официално оторизиран от екипа на karta.bg дилър. 

  14. Екипът на karta.bg по никакъв начин не носи отговорност за действията на оторизирани от него рисейлъри, които са отказали или по някаква друга причина не са издали документ за закупената от потребителя OFRM Geotrade или устройство с версия на картата. В този случай в сила са официално действащите в страната закони, счетоводни норми и права на потребителите.

  15. Екипът на Karta.bg  си запазва правото да прекрати безплатната поддръжка на потребители, които нарушават авторските права върху картата OFRM Geotrade и други лицензирани продукти на разработващия екип или на Garmin Internetional.

  16. Под нарушаване на авторските права се разбира неоторизираното разпространение в интернет, или на други носители, продажбата, добавянето на линкове позволяващи свалянето им от сървъри, брандирането или модифицирането им с цел разпространение и комерсиална употреба, както и посочените в действащите в Република България закони за авторските права.

  17. Носителят на авторските права си запазва правото да потърси съдействието на правохранителните органи, за да защити своите права в случаите, когато прецени, че това е необходимо. 

  18. С успешната си регистрация в сайта www.karta.bg, потребителят декларира, че е съгласен с настоящите условия.


  ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИЯ ЛИЦЕНЗ НА OFRM GEOTRADE

  1. Всеки потребител на OFRM Geotrade притежава лиценз удостоверяващ автентичността на картата и даващ права за нейното легално ползване. 

  2. Документът за покупка е неразделна част от потребителския лиценз. Потребителят е длъжен да изисква такъв (касова бележка или гаранционна карта) от оторизирания рисейлър на екипа на karta.bg, от когото закупува картата OFRM Geotrade или устройство с инсталирана такава. 

  3. Екипът на karta.bg не носи никаква отговорност за закупените от потребителите версии на OFRM Geotrade, които официално са обявени за излезли от поддръжка, при наличието на друга официално поддържана версия.

  4. Потребителят е длъжен да се информира и да изисква подробна информация за продукта при неговата покупка.

  5. За идентификация на лиценза служат данните на потребителя и специален код, който се съхранява в устройството или носителя, на когото е качена картата и копие от него при екипа на Karta.bg.

  6. Лицензът важи само за устройството или носителя за когото е генериран.

  7. Потребителският лиценз дава правото за неограничено във времето използване на генерираната за него версия на OFRM Geotrade или за последно качената от регистрирания акаунт на потребителя, в рамките на срока на безплатната поддръжка.

  8. Потребителят не е длъжен да регистрира нито да актуализира текущата версия на OFRM Geotrade, която използва. Това автоматично води до отказ от негова страна за всякакви претенции или пропуснати ползи от OFRM  Geotrade или съпътстващите я продукти, услуги или новости, които са въведени в следващите версии.

  9. Въпреки, че притежава валиден ключ, потребителят няма право да качва различни версии на своето устройство или носител от тези, за които е генериран лицензният му ключ. За да качи по-нова версия, потребителят е длъжен да създаде свой акаунт (съгласно условията за регистрация) в сайта www.karta.bg, да регистрира (съгласно условията за регистрация) в него лицензния си ключ и да свали от там актуалната версия на OFRM Geotrade. 

  10. Само качените от потребителя, чрез неговия акаунт в www.karta.bg или от екипа на karta.bg нови версии на OFRM Geotrade са оригинални, лицензирани и подлежащи на поддръжка от разработващия екип.

  11. Екипът на karta.bg по никакъв начин не носи отговорност за евентуалната загуба на частичната или пълната функционалност на използваната от потребителя карта в резултат на: 


  Използването на нелицензиран софтуер на Garmin international, OFRM Geotrade, или друг производител
  Използването на софтуер и карти, които не са подходящи за съответното устройство и не се поддържат от Garmin international и OFRM Geotrade
  Некоректни настройки и неправилна употреба  на GPS устройството
  Стара или неподходяща версия на фърмуера на GPS устройството

  Посочените случай са извън предмета на лиценза на безплатната поддръжка, и за отстраняването на възникналите проблеми, екипът на OFRM Geotrade си запазва правото да изисква заплащане за тяхното отстраняване.
    
  12. Използването на предлаганата с картата двугодишна безплатна поддръжка е в сила само и единствено, когато потребителят е създал свой акаунт в сайта www.karta.bg и е регистрирал в него своя лицензен ключ за ползването на OFRM Geotrade. Изключение от това са случайте в точки: 5, 6 и 7 - описани в условията за регистрация на OFRM Geotrade. 

  13. Ако не са спазени условията за регистрацията, времето на лиценза за безплатния абонамент може да бъде ограничено или прекратено. 

  14. Лизензът за ползване на картата и безплатната поддръжка не дават право на клиента да изисква и да предявява претенции към екипа на karta.bg за функционалности на OFRM Geotrade или услуги в рамките на поддръжката, които не са били предварително обявени като тяхна съставна част при покупката на OFRM Geotrade. 

  15. Всички погрешни очаквания за функционалността и полезността на продуктите и услугите разработвани от екипа на karta.bg, различни от официално обявените са за сметка на потребителя, който ги използва.

  16. Потребителите с валидни регистрации в www.karta.bg могат свободно да прехвърлят своите лицензи и съпътстващите ги права върху тях при наличието на взаимно съгласие. Това е и единственият начин да бъде продължен даден лиценз, когато бъде продадено дадено устройство или носител с OFRM Geotrade от един потребител на друг.

  17. Правоотношенията по този лиценз за използване на OFRM Geotrade са в рамките на периода на използването и притежанието на продукта OFRM Geotrade от клиента. Ако не е уговорено друго, чрез писмено споразумение, максималният срок е петдесет години от влизането му в действие. Авторските права са неограничени във времето.

  18. Лицензът за безплатна поддръжка е две години за всяко отделно притежавано от клиента легално закупено копие на OFRM Geotrade (когато версията дава право за безплатна поддръжка), считано от регистрацията на лицензния номер в потребителския акаунт в www.karta.bg, съгласно условията за регистрация.

  19. След изтичането на срока, потребителският лиценз за безплатна поддръжка се деактивира. Клиентът има право да поднови отново лиценза си за безплатна поддръжка, чрез установените за това процедури и правила от екипа на karta.bg. Екипът на karta.bg си запазва правото да променя тези процедури и правила, като същите влизат в действие след публикуването им в сайта www.karta.bg.

  20. Потребители, чиито срок за безплатна поддръжка е изтекъл и не са го подновили по установения за това начин, могат да се възползват от платена поддръжка, съгласно установените от екипа на karta.bg правила и тарифи.

  21. В случай, че екипът на karta.bg прехвърли правата върху картата OFRM Geotrade или сайта www.karta.bg и съпътстващите ги продукти и услуги, върху друго физическо или юридическо лице, то правоотношенията на настоящия лиценз се прехвърлят между потребителя и новия държател на правата. При това, настоящият екип на karta.bg по никакъв начин не носи отговорност за всички бъдещи промени в този лиценз, произлизащи от новия собственик.

  22. С покупката на копие на OFRM Geotrade клиентът декларира, че е съгласен с условията за използване на настоящия лиценз. С успешната си регистрация в сайта www.karta.bg, потребителят декларира, че е съгласен с условията за безплатна поддръжка в настоящия лиценз. •    
 •    
 •    
 •    

Инструкции за регистрация на ОФРМ Геотрейд


 1. Създайте Вашия потребителски профил.

  Попълнете всички полета на страницата "Създай профил" и се съгласете с условията за ползване. Уверете се, че сте въвели валиден e-mail адрес, за да можете да използвате опцията "Служебна промяна на паролата" (в случай че я забравите), както и да получавате уведомителни писма за излезли нови версии на карта ОФРМ Геотрейд. Ако вече имате регистрирана карта ОФРМ Геотрейд, влезте във вече съществуващия Ваш потребителски профил (вместо да създавате нов) и продължете със стъпка 2.

 2. Регистрирайте Вашата карта ОФРМ Геотрейд.

  След успешното създаване на Вашия потребителски профил, сайтът ще Ви прехвърли на страницата "Поддръжка". Кликнете на бутона "Регистрирай OFRM Geotrade", след което въведете 25-символния сериен номер на Вашата карта и модела на Вашето GPS устройство. За да откриете 25-символния сериен номер, свържете устройството с компютъра чрез USB кабел. В списъка с логически устройства на Вашата операционна система ще се появят две нови устройства, символизиращи вградената памет на Вашия GPS навигатор и неговия слот за SD носители. Aко сте закупили устройство с предварително инсталирана карта ОФРМ Геотрейд, ще откриете серийния номер във файл с име "serial.txt", намиращ се в главната папка във вградената памет (а също и във файл с име "gmapsupp.unl", който се намира в папка "Garmin" на вградената памет за трицифрените модели от серията nuvi или в папка "Map" за по-новите четирицифрени модели от серията nuvi). Ако сте закупили карта ОФРМ Геотрейд на SD носител, ще откриете серийния номер във файл с име "serial.txt" в главната папка на SD носителя (а също и във файл с име "gmapsupp.unl" в папка "Garmin" на SD носителя).

 3. Обновете Вашата карта ОФРМ Геотрейд.

  След като регистрирате Вашия картов продукт, той ще се появи в секцията "Мойте лицензи" на страница "Поддръжка". Регистрираните в предвидения срок карти ОФРМ Геотрейд разполагат с двугодишен абонамент за обновления, който важи от датата на закупуване, с изключение на промоционалните издания на карта ОФРМ Геотрейд, които не разполагат с абонамент за обновления (собствениците на промоционално издание могат да закупят двугодишен абонамент за обновления чрез бутона "Закупи абонамент за ъпдейти"). За да свалите желания от Вас вариант на актуалната версия на картата, моля кликнете на бутона "СВАЛИ/DOWNLOAD", който се намира в секцията "Мойте лицензи" на страница "Поддръжка" и следвайте приложените инструкции.

Предложения от shop.KARTA.bg

Цена: 1024 лв
Цена: 692 лв
Цена: 398 лв